Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce mostu v km 80,083 trati Lovosice - Česká Lípa (Zahrádky)
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem Veřejné zakázky je „Rekonstrukce mostu v km 80,083 trati Lovosice – Česká Lípa (Zahrádky)“.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.szdc.cz)
Kontakt: Ing. Martin Kosmál, tel. 972 244 865, e-mail: kosmal@szdc.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 11.09.2018 09:00
Datum zahájení: 10.08.2018 12:00