Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Údržba a opravy MVTV2.2 a MVTV2.3
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem dílčích smluv je provedení technických prohlídek, kontrol a revizí dle předpisu S8 v platném znění na SHV (speciální hnací vozidlo) typu MVTV2.2 a MVTV2.3. Jedná se o práce dle plánu údržby (počtu ujetých kilometrů), odstranění poruchových stavů a operativní opravy MVTV2.2 a MVTV2.3 a to: P1 a P2 dle předpisu SŽDC S8 a běžné opravy SHV dle požadavků objednatele.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.szdc.cz)
Kontakt: Lucie Fridrichová
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 31.10.2019 09:00
Datum zahájení: 09.10.2019 08:11