Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Metrostav a.s.
IČO: 00014915
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 1
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 1
Konečná cena zakázky: 9 199 326,58 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 11 131 185,16 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 06.08.2019