Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: STRABAG Rail a.s.
IČO: 25429949
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 7
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 7
Konečná cena zakázky: 36 996 643,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 44 765 938,03 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 12.12.2018