Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce traťového úseku Karlovy Vary (mimo) - Nové Sedlo u Lokte (včetně); Rekonstrukce traťového úseku Nové Sedlo u Lokte (mimo) - Sokolov (mimo)
mimo režim ZZVZ Zadáno 07.03.2018 29.03.2018 09:00
Sanace násypového zemního tělesa Březová nad Svitavou – Svitavy 224,600 – 225,000
mimo režim ZZVZ Zadáno 06.03.2018 19.03.2018 00:00
Doplnění závor na přejezdech P954 v km 7,099, P1002 v km 35,375 a P1034 v km 62,771 na trati Strakonice - Volary
mimo režim ZZVZ Zadáno 02.03.2018 28.03.2018 09:00
Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice
nadlimitní Zadáno 01.03.2018 10.04.2018 10:00
Sanace svahu tělesa náspu v km 92,100 trati Chlumec nad Cidlinou-Trutnov
mimo režim ZZVZ Zadáno 01.03.2018 16.03.2018 00:00
Zajištění jazykových kurzů pro zaměstnance státní organizace Správa železniční dopravní cesty
podlimitní Zadáno 27.02.2018 23.03.2018 08:45
Oprava zesilovacího vedení TV v úseku Pardubice - Kostěnice 1.a 2.kol.
mimo režim ZZVZ Zadáno 27.02.2018 29.03.2018 10:00
„Opatření proti negativním účinkům bludných proudů elektrické trakce Zábřeh na Moravě – Šumperk – etapa č. 1“ a „Opatření proti negativním účinkům bludných proudů elektrické trakce Zábřeh na Moravě – Šumperk – etapa č. 2“
mimo režim ZZVZ Zadáno 26.02.2018 06.03.2018 00:00
Revize a oprava EZS, EPS a ASHS
mimo režim ZZVZ Zadáno 26.02.2018 06.03.2018 09:00
Sanace svahu v km 144,278 - 145,080 trati Jaroměř - Liberec
mimo režim ZZVZ Zadáno 22.02.2018 05.04.2018 09:00
Archivace a správa digitální dokumentace, rámcová dohoda pro podporu provozu, údržbu a rozvoj IS PLAN, IS C.E.Sta a dalších vybraných IS ÚNM
nadlimitní Zadáno 19.02.2018
Studie proveditelnosti změny trakce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti „Ostravsko a Přerovsko
mimo režim ZZVZ Zadáno 16.02.2018 28.02.2018 00:00
Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Rostoklaty
nadlimitní Zadáno 14.02.2018 27.03.2018 09:00
Revitalizace a elektrizace trati Nýřany – Heřmanova Huť
mimo režim ZZVZ Zadáno 13.02.2018 12.03.2018 09:00
Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Roztoky u Prahy
mimo režim ZZVZ Zadáno 09.02.2018 02.03.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016