Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Údržba a oprava výměnných dílů zabezpečovacích zařízení v obvodu SSZT 2020
Odesílatel Václav Škopík
Organizace odesílatele Správa železnic, státní organizace [IČO: 70994234]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.01.2020 07:39:39
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídky


Přílohy
- Výzva k podání nabídky.pdf (2.26 MB)