Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Nákup síťových licencí SW pro modelování a výpočty, včetně servisní podpory
Odesílatel Veronika Herdová
Organizace odesílatele Správa železniční dopravní cesty, státní organizace [IČO: 70994234]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.01.2019 14:00:30
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídky na VZ "Nákup síťových licencí SW pro modelování a výpočty, včetně servisní podpory"


Přílohy
- K poslání.zip (306.83 KB)