Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Vyškov na Moravě ON oprava (střecha a krov)
Odesílatel Pavel Žíha
Organizace odesílatele Správa železniční dopravní cesty, státní organizace [IČO: 70994234]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.01.2019 07:54:42
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

K bodu a): postačí předložení 2 osvědčení o realizaci prací staveb dráhy nebo staveb na dráze, jejichž hodnota v celkovém součtu činí min. 8 mil. Kč

K bodu b): je vyžadováno 1 osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky z oblasti pozemních staveb, jejíž hodnota činí min. 6 mil. Kč. Tento požadavek může být splněn v bodě a) v případě, že je v bodě a) uvedena stavba o hodnotě min. 6 mil. Kč.

V obou případech nesmí jít o práce starší než 5 let.

Původní zpráva

Datum 19.12.2018 11:42:28
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Ve smyslu Výzvy k podání nabídky bod 5.6 požaduje zadavatel
Splnění technické kvalifikace prokáže dodavatel předložením:
a) seznamu prací staveb dráhy nebo staveb na dráze ve smyslu §5 zák. č. 266/1994 Sb. o drahách, ve znění pozdějších předpisů provedených dodavatelem na dráze celostátní a dráze regionální dle § 3 zák. č. 266/1994 Sb. o drahách ve znění pozdějších předpisů za posledních 5 let v celkovém součtu min. 8 mil. Kč v oblasti pozemních staveb (JKSO 8125). Osvědčení prvotních objednatelů (prvotních zadavatelů/investoru) o řádném plnění 2 nejvýznamnějších zakázek z tohoto seznamu.
b) seznamu prací za posledních 5 let v hodnotě min. 6 mil. Kč jednotlivě za stavbu v oblasti pozemních staveb. Osvědčení prvotních objednatelů (prvotních zadavatelů/investorů) o řádném plnění 1 nejvýznamnější zakázky z tohoto seznamu.

Žádáme o vysvětlení, zda-li je potřebné předložit seznam prací dle písmena a) a text dle písmena b) je pouze chyba ve psaní?
Chápeme správně, že v případě a) – je postačující předložení 2 osvědčení, kterých hodnota v celkovém součtu činí min. 8 mil. Kč?