Veřejná zakázka: Rekonstrukce žst. Hanušovice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00007868
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadávání VZ
Probíhá zadávací řízení (mimo systém)
DBID: 874
Systémové číslo VZ: P17V00000865
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 528488
Počátek běhu lhůt: 15.12.2015
Nabídku podat do: 25.02.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce žst. Hanušovice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem Veřejné zakázky je komplexní přestavba – rekonstrukce železniční stanice za účelem zvýšení rychlosti průjezdu vlaků, zlepšení komfortu cestujících při nastupování, vystupování a při přístupu k vlakům a zvýšení bezpečnosti železniční dopravy instalací nového zabezpečovacího zařízení, které v budoucnosti umožní úpravu pro dálkové ovládání technologických zařízení železniční dopravní cesty (DOZ).
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 335 808 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Olomoucký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7,
  110 00
  Praha 1

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy