Veřejná zakázka: Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00007066
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 818
Systémové číslo VZ: P17V00000809
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 525758
Počátek běhu lhůt: 04.11.2015
Nabídku podat do: 14.01.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je zhotovení projektu stavby „Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice“ jejímž cílem je rekonstrukce stávajícího staničního i traťového zabezpečovacího a sdělovacího zařízení v traťovém úseku Praha Smíchov (mimo) – Hostivice (mimo) a obnova stávajících neprovozovaných železničních stanic Praha-Žvahov, Praha-Jinonice, Praha-Stodůlky včetně výstavby nových nástupišť v ŽST Praha-Jinonice a ŽST Praha-Zličín.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 16 600 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hlavní město Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7,
  110 00
  Praha 1

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky