Zakázka: Rekonstrukce žst. Bohosudov

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 7594
Systémové číslo: P20V00001212
Evidenční číslo zadavatele: 61820226
Datum zahájení: 29.06.2020
Nabídku podat do: 15.07.2020 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce žst. Bohosudov
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zajištění funkce a činnosti geotechnického dozoru ve fázi realizace stavby „Rekonstrukce žst. Bohosudov“ a to zejména následujících činností:
Vybraný účastník jako specializovaná součást stavebního dozoru objednatele stavby zajišťuje posuzování a kontrolu přípravy a realizace sanačních prací a opatření a jeho činnost je zaměřena na dodržování kvalitativních a kvantitativních parametrů dodávky a technologických postupů předepsaných v předmětu díla pro zhotovitele stavebních prací, případně na spolupráci při operativním posuzování odchylek od projektovaného řešení. Cílem a náplní činnosti geotechnického dozoru je zajistit konečnou kvalitu stavby po celou dobu její realizace včetně záruční doby, minimalizovat její finanční náklady.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 2 396 362 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.szdc.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy