Zakázka: Rekonstrukce transformátorů 22/3kV na TNS Rudoltice

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 7593
Systémové číslo: P20V00001211
Evidenční číslo zadavatele: 61720206
Datum zahájení: 29.06.2020
Nabídku podat do: 15.07.2020 10:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce transformátorů 22/3kV na TNS Rudoltice
 • Druh zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ.

Cílem stavby je zvýšení spolehlivosti dodávky trakční energie, snížení počtu poruch a náročnosti na údržbu. Dále je cílem snížení energetických ztrát v transformaci elektrické energie.

Jedná se o rekonstrukci transformátorů ve stávajících prostorách TNS. TNS Rudoltice slouží pro napájení meziměnírenského úseku Rudoltice – Česká Třebová, Rudoltice – Hoštejn stejnosměrnou soustavou 3 kV DC. V TNS dochází k transformaci napětí z 22kVAC na 2,5kVAC a usměrnění na 3kVDC. Vlivem zvyšující se dopravy na koridorové trati dochází k větším energetickým odběrům z napájecích stanic. Transformátory jsou více zatěžovány a dochází k většímu zahřívání konstrukčních prvků transformátorů. V nedávné době došlo opakovaně k několika poruchám suchých trakčních transformátorů, čímž byla značně omezena spolehlivost dodávky elektrické energie do trakčního vedení a došlo k navýšení finančních prostředků potřebných na opravy a údržbu technologie TNS.

Z výše uvedených důvodů bylo rozhodnuto o výměně suchých trakčních transformátorů za transformátory olejové v moderním hermetizovaném provedení. V souvislosti s výměnou transformátorů budou provedeny nezbytně nutné stavební úpravy ve stáních transformátorů umístěných v měnírenském objektu TNS.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 12 625 331 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Pardubický kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa východ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.szdc.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy