Zakázka: Rekonstrukce žst. Bohosudov

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 7590
Systémové číslo: P20V00001208
Datum zahájení: 29.06.2020
Nabídku podat do: 15.07.2020 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce žst. Bohosudov
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka (dále též "TDS") při realizaci stavby: „Rekonstrukce žst. Bohosudov“, jejímž výsledkem bude bezproblémové čerpání finančních prostředků z fondu Evropské unie. Základní předpoklad činnosti podpory: všeobecná spolupráce a podpora TDS dle jeho požadavků, aktualizace údajů z projektové žádosti OPD2 kontrola oprávněnosti a správnosti faktur, určeni způsobilosti popř. nezpůsobilosti jednotlivých položek, součinnost při projednávání změn, měsíční monitoring průběhu realizace (vč. finančního plnění), aktualizace SR a další činnosti nutné k splnění podmínek programu OPD2.
Předmětem díla „Rekonstrukce žst. Bohosudov“ je dílčí část železniční trati Ústí n/l – Bílina – Most – Chomutov – Karlovy Vary – Cheb. Místen rekonstrukce je ŽST Bohosudov a přilehlé mezistaniční úseky – Chabařovice (mimo) – Bohosudov (mimo) a Bohosudov (mimo) – Teplice (mimo).
Stavba řeší rekonstrukci stávajícího stavu infrastruktury včetně výstavby nového sdělovacího a zabezpečovacího zařízení a návazných technologií. V rámci stavby bude zajištěn bezbariérový přístup na nově vzniklá nástupiště. Rekonstrukcí budou zajištěny potřeby osobní i nákladní dopravy. Hlavní přínosy stavby jsou zvýšení kapacity dráhy, zvýšení rychlosti a tím zkrácení přepravní doby, dosažení traťové třídy zatížení D4 a prostorové průchodnosti UIC GC, zvýšení bezpečnosti cestujících peronizací v ŽST Bohosudova v zastávce Proboštov s výškou nástupní hrany 550 mm nad TK. Bude zajištěn přístup k vlakům pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace podle vyhlášky č. 398/2009 Sb., dodržení hygienických limitů hluku a vibrací. Stavbou dojde k rekonstrukci zařízení a staveb vyžilých, provozně nespolehlivých a zastaralých a k snížení nákladů na obsluhu dopravní cesty.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky viz. návrh Smlouvy

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 1 771 094 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.szdc.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy