Zakázka: Výstavba lávky pro pěší v ŽST Davle

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 7480
Systémové číslo: P20V00001098
Evidenční číslo zadavatele: 61820222
Datum zahájení: 12.06.2020
Nabídku podat do: 25.06.2020 12:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Výstavba lávky pro pěší v ŽST Davle
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení stavby a vypracování Projektové dokumentace pro provádění stavby na investiční výstavbu „Výstavba lávky pro pěší v ŽST Davle". Součástí dokumentace bude hodnocení ekonomické efektivnosti, činnost koordinátora BOZP v přípravě a výkon autorského dozoru.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v zadávací dokumentaci.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 1 045 800 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha
 • Praha-západ

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.szdc.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy