Zakázka: Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Bohumín

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6227
Systémové číslo: P19V00002789
Evidenční číslo zadavatele: 61719230
Datum zahájení: 02.12.2019
Nabídku podat do: 15.01.2020 10:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Bohumín
 • Druh zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ.

Účelem rekonstrukce je zlepšení nevyhovujícího stavu památkově chráněné budovy. Rekonstrukce fasády včetně výměny fasádních výplní otvorů, rekonstrukce ploché střechy a krovu v části "E", stavební úpravy v zázemí pro zaměstnance. Rekonstrukce systému vytápění včetně výměny zdrojů vytápění, rekonstrukce rozvodů vody a vnitřní kanalizace. Zateplení podhledů 2.NP.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 53 249 065 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa východ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.szdc.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky