Veřejná zakázka: Modernizace trati Rokycany - Plzeň - Dodatek č. 4

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00000236
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 607
Systémové číslo VZ: P17V00000598
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 505810

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace trati Rokycany - Plzeň - Dodatek č. 4
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je provedení dodatečných stavebních prací, jako je úprava založení u stavebního objektu SO 32-38-04 Silniční most v km 94,920, a to na základě aktuálně zastižených geotechnických podmínek, změny na přeložkách plynovodů, katodové ochrany - vyvolané správcem (RWE) a produktovodů (ČEPRO), výměna materiálu zemní pláně v oblasti přeložky Klabava za stabilizovanou zeminu, vyzískanou při těžbě zářezu a změna založení protihlukové stěny v km 88,011-88,443 vlevo. Dodatečné stavební práce jsou v souladu se schválenými změnovými listy stavby č. 7, 12, 14 a 17 na tuto stavbu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 37 306 834 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7,
  110 00
  Praha 1

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky