Veřejná zakázka: Pojištění odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti se zajištěním provozování železniční dopravní cesty a její provozuschopnosti, ....., a v souvislosti s činnostmi zadavatele vyplývajícími z obchodního rejstříku, na období roku 2020

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5924
Systémové číslo: P19V00002486
Evidenční číslo zadavatele: 80119178
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-036752
Datum zahájení: 17.10.2019
Nabídku podat do: 18.11.2019 08:45

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pojištění odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti se zajištěním provozování železniční dopravní cesty a její provozuschopnosti, ....., a v souvislosti s činnostmi zadavatele vyplývajícími z obchodního rejstříku, na období roku 2020
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření pojistné smlouvy pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti se zajištěním provozování železniční dopravní cesty a její provozuschopnosti, se zajišťováním údržby, opravy, rozvoje a modernizace železniční dopravní cesty, prováděním staveb, provozováním celostátní dráhy a regionálních drah, v souvislosti s činnostmi vyplývajícími z předmětu podnikání a předmětu činnosti, uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku a v souvislosti s provozem neveřejné drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dráhách“).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 26 890 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Generální ředitelství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.szdc.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky