Zakázka: Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 5898
Systémové číslo: P19V00002462
Evidenční číslo zadavatele: 61819219
Datum zahájení: 09.10.2019
Nabídku podat do: 01.11.2019 11:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je uskutečnění či zajištění uskutečnění inženýrských činností, dozoru kvality investora a dalších investorských služeb, potřebných k realizaci investiční akce „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)“. Subjekt (dále též „IKI“), který bude pro zadavatele vykonávat inženýrskou činnost, bude zajišťovat i technický dozor stavebníka v souladu zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se smlouvou a souvisejícími dokumenty, které jsou pro provedení díla závazné. IKI (jeho tým) bude odpovídat za kvalitu provedení stavebních prací a jejich souladu s projektovou dokumentací. Činnosti IKI se vztahují k technologickým a stavebním celkům, realizovaným v rámci této akce, které jsou blíže vymezeny v dalších částech zadávací dokumentace.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 5 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.szdc.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy