Zakázka: Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Most - ZP

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 4898
Systémové číslo VZ: P19V00001491
Evidenční číslo zadavatele: 61819127
Datum zahájení: 12.06.2019
Nabídku podat do: 27.06.2019 10:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Most - ZP
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je vypracování záměru projektu pro stavbu „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Most“.
Zhotovitel zpracuje záměr projektu včetně nezbytných příloh dle Směrnice č. V-2/2012 v platném znění. Hodnocení ekonomické efektivnosti (dále EH) bude zpracováno dle platné metodiky pro hodnocení investic projektů železniční infrastruktury včetně MKA tabulek v platném znění.
Náplní zakázky je dále zpracování veškerých podkladů pro resortní schválení ZP.
Práce zhotovitele bude ukončena předložením Záměru projektu ke schválení a vypořádáním připomínek při schvalovacím procesu a dále schválením resp. neschválením díla v centrální komisi MD.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 554 778 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2016-007450

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.szdc.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy