Veřejná zakázka: Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00004744
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 468
Systémové číslo: P17V00000459
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 30.07.2014
Nabídku podat do: 23.09.2014 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmět veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace, která ve sloučené formě zahrnuje dokumentaci pro stavební povolení a dokumentaci pro stavební povolení a dokumentaci pro provádění stavby v podrobnostech, které specifikují předmět veřejné zakázky v nezbytném rozsahu pro možnost zadání realizace stavby (vyhláška č. 230/2013 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu staveních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr). Projekt musí detailně určovat stavbu do technických, ekonomických a architektonických podrobností, hmotné, materiálové, stavebnětechnické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti a jakost, dále musí zohldeňovat vliv stavby na životní prostředí a umožnit vyhotovení soupisu prací s výkyzem a podrobný položkový rozpočet jednotlivých SO a PS souhrnný rozpočet jako podklad pro dílčí fakturaciv průběhu realizace stavby.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 20 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy