Zakázka: ETCS + DOZ Pardubice - Hradec Králové

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Zakázka je vyhodnocena.
DBID: 4667
Systémové číslo VZ: P19V00001278
Evidenční číslo zadavatele: 61819111
Datum zahájení: 15.05.2019
Nabídku podat do: 11.06.2019 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: ETCS + DOZ Pardubice - Hradec Králové
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zadání je vypracování dokumentace záměru projektu (ZP) a dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) včetně dokladové části v rozsahu podle Směrnice Ministerstva dopravy č.j. 644/2012-910-IKP/13 č. V-2/2012, „Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu“, změna č.4 ze dne 15.9.2015 a směrnice SŽDC č.11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“, v platném znění. Stavba bude řešit dálkové ovládání a vybavení tratě interoperabilním systémem evropského vlakového zabezpečovače ETCS L2 v úseku Pardubice hl.n. (mimo) – Hradec Králové hl.n.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 3 420 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2016-007450

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.szdc.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy