Veřejná zakázka: Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Chomutov

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00004734
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 465
Systémové číslo: P17V00000456
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 493520
Počátek běhu lhůt: 29.07.2014
Nabídku podat do: 09.10.2014 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Chomutov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce podle § 9 odst. 1 písm. b) ZVZ, jejichž součástí je projektová a inženýrská činnost.

Provozní soubory a stavební objekty jsou vzájemně provázané, a je nutné provádět jejich důslednou koordinaci. Jejich seznam a obsah je součástí přípravné dokumentace zpracované společností SUDOP PRAHA a.s.
Hlavní PS a SO, určující rozsah stavby:
• 3 ks nové trakční transformátory 23/2 x 2,5 kV 5,3 MVA, olejové, hermetizované, samostatná krytá, stanoviště záchytné havarijní jímky;
• 3 ks nové trakční usměrňovače ve skříňovém provedení, trojfázové můstky instalované na vozíku, omezovací vzduchové tlumivky;
• rozvodna 3 kV DC skříňová, 5 napáječových modulů, rychlovypínače;
• vlastní spotřeba - 2 ks nové hermetizované transformátory 22/0,4 kV, 160kVA a záložní trafo vlastní spotřeby 6/0,4 kV 50 kVA, dvě nové sestavy baterií 110 V-DC, 2 ks tyristorové usměrňovače NTS 6kV, 50 Hz – 2 ks nové transformátory 22/6 kV 250 kVA, olejové, hermetizované v samostatných stanovištích, rozvodna 6 kV – instalovány rozlaďovací L-C členy;
• měření spotřeby – na hladině 22 kV, vlastní spotřeba v rozvaděči 22kV;
• systém kontroly a řízení, sdělovací zařízení – multifunkční terminály v autonomním systému PCL-SKŘ, síť optických kabelů, kamerový systém dohledu nad stavem technologie, úprava a doplnění elektro dispečinku v Ústí nad Labem, nový optický kabel do žst. Chomutov;
• nová kabeláž v celém objektu TNS, nová uzemňovací soustava, nové trakční stožáry a novénapájecí vedení na TV žst. Chomutov;
• výstavba nové budovy TNS z železobetonových buněk, zateplená včetně střechy, rozvody všech sítí, sociálního zařízení, instalace nuceného odvětrávání a klimatizace ve vybraných místnostech;

• po dobu výstavby bude zachována funkčnost původní TNS v plném rozsahu, po přepojení na novou TNS bude tento objekt demolován a uložen na skládku;
• rekonstrukce a rozšíření komunikací pro dopravu technologie a následnou obsluhu a údržbu, vozovky s povrchem asfaltový beton, chodníky ze zámkové dlažby, oprava vlečky v areálu TNS;
• přívod vody z obecního rozvodu, rekonstrukce kanalizace, nová žumpa, nové oplocení a vstupní brána, osvětlení areálu TNS na stožárech, zabezpečení proti neoprávněnému vniknutí cizích osob včetně bezpečnostních kamer, nová přístupová lávka přes vodoteč k odpojovačům.

Předmětem plnění veřejné zakázky je dále zpracování projektu stavby včetně dokladů potřebných pro zahájení realizace stavby (mimo zajištění vydání pravomocného stavebního povolení).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 273 373 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky