Veřejná zakázka: Rekonstrukce Harrachovského tunelu trati Liberec - Harrachov

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00004733
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 464
Systémové číslo: P17V00000455
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 493521
Počátek běhu lhůt: 29.07.2014
Nabídku podat do: 07.10.2014 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce Harrachovského tunelu trati Liberec - Harrachov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem investiční akce „Rekonstrukce Harrachovského tunelu“, je nejenom tunel, ale i nedaleký železniční ocelový most tzv. „Jizerský viadukt“, který s touto rekonstrukcí úzce souvisí. Dále je v projektu obsažen návrh usměrnění přítoků vod v hlubokém skalním zářezu ve staničení km 36,174 72 – 36,407 49, kde v zimních měsících dochází k trvalému zalednění, které zasahuje do průjezdného průřezu na trati.

Harrachovský tunel se nachází na ozubnicové dráze, která vede z Tanvaldu přes Desnou a Kořenov až do Harrachova. Stavba je umístěna v extravilánu mezi stanicemi Kořenov a Harrachov v katastrálním území Polubný na pozemcích parc. č. 3039, 3096, 3091, 3081 (ve směru staničení trati), v těsné blízkosti státní hranice mezi Českou a Polskou republikou.

Tunel a most jsou umělé stavby v mezistaničním úseku mezi železničními stanicemi Kořenov – Harrachov.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 91 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky