Veřejná zakázka: Vypracování projektu stavby trati Brno – Uherské Hradiště v úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (mimo)

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00004723
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 463
Systémové číslo: P17V00000454
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 29.07.2014
Nabídku podat do: 22.09.2014 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vypracování projektu stavby trati Brno – Uherské Hradiště v úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (mimo)
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zpracování projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Vypracování projektu stavby trati Brno – Uherské Hradiště v úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (mimo)“.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 28 235 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy