Zakázka: SP trati Tišnov - Nedvědice - Žďár nad Sázavou

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4298
Systémové číslo: P19V00000909
Evidenční číslo zadavatele: 61719043
Datum zahájení: 02.04.2019
Nabídku podat do: 17.04.2019 10:30

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: SP trati Tišnov - Nedvědice - Žďár nad Sázavou
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na služby v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ.

Předmětem SP (studie proveditelnosti) je návrh modernizace a rekonstrukce železniční trati Tišnov – Nedvědice – Žďár nad Sázavou včetně prověření elektrizace. Smyslem a účelem studie proveditelnosti je posouzení a vzájemné porovnání dále definovaných variant modernizace/rekonstrukce trati Tišnov – Nedvědice – Žďár nad Sázavou.
Ekonomické hodnocení bude vypracováno metodou CBA v souladu se Sborníkem pro oceňování železničních staveb ve stupni studie proveditelnosti a záměr projektu.
Předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky je blíže specifikován v zadávací dokumentaci.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 5 310 800 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa východ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.szdc.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky