Zakázka: Železniční zastávka Velký Luh obec

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocení zakázky.
DBID: 4081
Systémové číslo VZ: P19V00000692
Evidenční číslo zadavatele: 61819050
Datum zahájení: 14.03.2019
Nabídku podat do: 09.04.2019 09:30

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Železniční zastávka Velký Luh obec
 • Druh zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je zhotovení stavby a vypracování dokumentace skutečného provedení stavby „Železniční zastávka Velký Luh obec“. Hlavním cílem stavby je vybudování nové zastávky Velký Luh v centru obce respektive její přemístění ze současné nevyhovující polohy v dopravně dD3, přímo v obci Velký Luh, což je pro obyvatele obce - potenciální cestující na železnici - mnohem výhodnější a přívětivější. Přemístění představuje posun polohy zastávky proti směru staničení tratě, tj. směrem na Cheb. Důvodem zřízení nové Železniční zastávky Velký Luh obec je žádost obce Velký Luh o přemístění stávající zastávky, která se nachází zcela mimo obec do nové polohy v obci, za účelem zlepšení dopravní obslužnosti a zvýšení dostupnosti železniční dopravy obyvatelům obce.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 9 255 318 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7,
  110 00
  Praha 1
 • Název oddělení: Stavební správa západ

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.szdc.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy