Zakázka: Rekonstrukce žst. Řetenice

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3680
Systémové číslo: P19V00000294
Evidenční číslo zadavatele: 61819024
Datum zahájení: 11.02.2019
Nabídku podat do: 26.02.2019 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce žst. Řetenice
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka (dále též "TDS") při realizaci stavby: „Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - Litvínov“, jejímž výsledkem bude bezproblémové čerpání finančních prostředků z fondu Evropské unie. Základní předpoklad činnosti podpory: všeobecná spolupráce a podpora TDS dle jeho požadavků, aktualizace údajů z projektové žádosti OPD2 kontrola oprávněnosti a správnosti faktur, určeni způsobilosti popř. nezpůsobilosti jednotlivých položek, součinnost při projednávání změn, měsíční monitoring průběhu realizace (vč. finančního plnění), aktualizace SR a další činnosti nutné k splnění podmínek programu OPD2.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky viz. návrh Smlouvy

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 1 095 762 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.szdc.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky