Zakázka: Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OŘ Praha (ZP+DUSP+AD)

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Zakázka je vyhodnocena.
DBID: 3442
Systémové číslo VZ: P19V00000058
Evidenční číslo zadavatele: 61818225
Datum zahájení: 11.01.2019
Nabídku podat do: 31.01.2019 13:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OŘ Praha (ZP+DUSP+AD)
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zadání je vypracování Záměru projektu (dále ZP) a Dokumentace pro společné povolení (dále DUSP), včetně výkonu autorského dozoru projektanta, spolu se zpracováním a podání žádosti o stavební povolení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 6 832 800 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7,
  110 00
  Praha 1
 • Název oddělení: Stavební správa západ

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.szdc.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy