Zakázka: Rekonstrukce mostu v km 30,130 trati Liberec-Harrachov

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno
Zakázka byla zrušena.
DBID: 3394
Systémové číslo VZ: P19V00000010
Evidenční číslo zadavatele: 61818235
Datum zahájení: 02.01.2019
Nabídku podat do: 23.01.2019 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce mostu v km 30,130 trati Liberec-Harrachov
 • Druh zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce mostu v km 30,130 trati Liberec-Harrachov“ jejímž cílem je odstranění nevyhovujícího udržovacího stavu nosné konstrukce a spodní stavby.
Železniční trať Liberec - Harrachov je jednokolejná neelektrizovaná regionální dráha. V traťovém úseku Tanvald - Kořenov je ozubnicová dráha. Mostní objekty jsou součástí kulturní památky „Železniční trať ozubnicová s provozními objekty, Tanvald – Harrachov s omezením: bez staniční budovy v Desné“, zapsané v seznamu kulturních památek dne 17. 3. 1992 pod číslem 13137/5-5455.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 26 269 093 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2016-007450

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.szdc.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy