Zakázka: Koordinátor BOZP-SSZ-oblast IN 1 PRAHA, prosinec 2018

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3373
Systémové číslo VZ: P18V00001961
Evidenční číslo zadavatele: 61818246
Datum zahájení: 28.12.2018
Nabídku podat do: 22.01.2019 09:15

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Koordinátor BOZP-SSZ-oblast IN 1 PRAHA, prosinec 2018
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též „koordinátor BOZP“) při realizaci stavby: „Koordinátor BOZP-SSZ-oblast IN 1 PRAHA prosinec 2018“

Výkon činnosti koordinátora BOZP bude prováděn v souladu s podmínkami zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a předpisy souvisejícími, tj. zejména nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, při splnění nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti. Činnost koordinátora BOZP je podrobně popsána v návrhu Smlouvy o výkonu činnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace (dále též „Smlouva“), která je nedílnou součástí zadávací dokumentace a tvoří přílohu této výzvy.

Součástí činnosti koordinátora BOZP je včasné podání oznámení o zahájení prací na stavbě, dopracování – aktualizace „Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“, včetně jeho části určené pro údržbu stavby podle skutečného provedení stavby na dokončené stavební dílo.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 290 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7,
  110 00
  Praha 1
 • Název oddělení: Stavební správa západ

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.szdc.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky