Zakázka: Výstavba zastávky Tochovice obec

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3272
Systémové číslo VZ: P18V00001860
Evidenční číslo zadavatele: 61818229
Datum zahájení: 06.12.2018
Nabídku podat do: 08.01.2019 09:30

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Výstavba zastávky Tochovice obec
 • Druh zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je zhotovení stavby a vypracování dokumentace skutečného provedení stavby „Výstavba zastávky Tochovice obec“. Zřízením zastávky bude docíleno rychlejší a pohodlnější dopravy a omezení dopravy osobními automobily a autobusy Jedná se o novostavbu železniční zastávky a rekonstrukci železničního svršku a spodku. Stavbou bude zřízena nová železniční zastávka, která bude situována blíže k obci než ŽST Tochovice a bude tak více využívána cestujícími z řad občanů přilehlé obce a blízkého okolí a také zaměstnanci místních firem.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 11 044 896 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7,
  110 00
  Praha 1
 • Název oddělení: Stavební správa západ

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.szdc.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky