Veřejná zakázka: Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2614
Systémové číslo VZ: P18V00001203
Evidenční číslo zadavatele: 61718170
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-033536
Datum zahájení: 01.10.2018
Nabídku podat do: 14.11.2018 11:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Zadavatel je veřejným zadavatelem, který zadává tuto veřejnou zakázku při výkonu relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) ZZVZ. V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku.

V rámci stavby bude provedena rekonstrukce železničního svršku a sanace železničního spodku, budou zrušeny stávající železniční přejezdy a nahrazeny mimoúrovňovým silničním nadjezdem a lávkami pro pěší. Dále bude provedena rekonstrukce železničních mostů a propustků, bude provedena v nezbytném rozsahu rekonstrukce elektrických zařízení vč. osvětlení dopravny (výhybny) v Dluhonicích. Součástí je i rekonstrukce stávajícího železničního zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. Obsahem stavby je také rekonstrukce trakčního vedení.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 198 981 669 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa východ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2016-007450

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.szdc.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky