Veřejná zakázka: Optimalizace a elektrizace trati Ostrava-Kunčice – Frýdek-Místek

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1713
Systémové číslo: P18V00000302
Evidenční číslo zadavatele: 61718045
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-015391
Datum zahájení: 14.05.2018
Nabídku podat do: 20.06.2018 09:20

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Optimalizace a elektrizace trati Ostrava-Kunčice – Frýdek-Místek
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zadání je zpracování záměru projektu a dokumentace pro územní řízení stavby „Optimalizace a elektrizace trati Ostrava Kunčice – Frýdek Místek“ v rozsahu podle schválené „Studie proveditelnosti Ostrava - Valašské Meziříčí, Frýdek-Místek - Český Těšín / Třinec, Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice a Studénka - Veřovice“ (dále jen SP Beskydy) ve variantě 323-2, včetně podmínek uvedených v závěru z jednání CK MD.
Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových podkladů, podrobného geotechnického průzkumu, korozního průzkumu a dalších průzkumů nezbytných k návrhu technického řešení.
Předmět díla bude projednán s orgány státní správy, samosprávy a dalšími předpokládanými účastníky územního řízení a jejich požadavky budou v dokumentaci zapracovány po dohodě s objednatelem.
Součástí zakázky je i zajištění posouzení vlivu záměru na životní prostředí ve smyslu Zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole 4.14 ZTP.
Zhotovitel s dokumentací dodá objednateli kompletní podklady pro zajištění územního rozhodnutí, včetně vyplněné žádosti o vydání územního rozhodnutí.
Dokumentace pro územní řízení bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a se Směrnicí GŘ SŽDC č. 11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“, v platném znění, dle platných předpisů a technických norem a v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah. V případě rozdílů mezi vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a Směrnicí č. 11/2006 platí ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Záměr projektu bude zpracován v rozsahu dle Směrnice MD ČR č.V-2/2012, upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 51 298 459 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa východ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky