Veřejná zakázka: " Zajištění jízdy měřícího vlaku TUDC 2013"

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000156
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadávání VZ
Probíhá zadávací řízení (mimo systém)
DBID: 154
Systémové číslo VZ: P17V00000145
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 15.01.2013
Nabídku podat do: 04.02.2013 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: " Zajištění jízdy měřícího vlaku TUDC 2013"
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je poskytnutí služeb pro jízdy měřícího a diagnostického vlaku odběratele s dále uvedenými parametry služeb
• poskytnutí hnacího vozidla (dále jen HV) pro rychlost 160 km/hod s technologickým a brzdovým potrubím, s funkční topnou spojkou a s oprávněným přístupem do pohraničních žel. stanic sousedních zemí dle přílohy č.1-Plán jízd měřicího vlaku 2013 (HV řady;)
• poskytnutí strojvedoucího s poznáním příslušných tratí podle přílohy č. 1 - Plán jízd měřicího vlaku 2013, případně poskytnutí strojvedoucího včetně pilota pro HV;
• poskytnutí 4 vložených osobních vozů pro rychlost 160 km/hod. s elektromagnetickou brzdou, návoz do žst. Břeclav, odvoz ze žst. Břeclav dle přílohy č. 1 s názvem Plán jízd měřícího vlaku 2013.
• Zajištění jízdy soupravy dle přílohy č.1 Plán jízd měřicího vlaku 2013, v řazení soupravy při měření:
HV+ 4 x vložené osobní vozy + 2 x defektoskopický vůz (dále jen MVNDT) + měřicí vůz pro měření radiových sítí ( dále jen MVERTMS) + měřící vůz pevných trakčních zařízení ( dále jen MVPTZ) + měřicí vůz pro železniční svršek ( dále jen MVŽSv);
• s přeprava MVPTZ na pravidelném vlaku z Bohumína do Břeclavi a zpět;
• s přeprava MVŽSv a dvou vozů MV NDT z Hradce králové do Břeclavi a zpět-při poskytnutí HV řady ….. se strojvedoucím.

Součástí předmětu veřejné smlouvy je
• zabezpečení komplexní funkce dopravce tj.zejména zajištění kapacity dopravní cesty, dopravní dokumentace, hlášení a ostatních příslušných úkonů dopravce dle platných předpisů
• zabezpečení posunu .
• odstavení měřící soupravy v konečných žst. každý den měření s přípojkou elektrického proudu 3x 400/230 V. Pro MV PTZ lze alternativně zajistit připojení na předtápěcí stojan.
• označení měřicího vlaku při zadání objednávky tras do systému KADR, v části hlavní element identifikace vlaku kódem TVL1m.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 200 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7,
  110 00
  Praha 1

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy