Veřejná zakázka: Výstavba EOV v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy – 1. část

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P16V00007868
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadávání VZ
Probíhá zadávací řízení (mimo systém)
DBID: 1023
Systémové číslo VZ: P17V00001014
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Nabídku podat do: 06.09.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výstavba EOV v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy – 1. část
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v realizační fázi stavby „Výstavba EOV v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy – 1. část“ v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, včetně podání oznámení o zahájení prací na stavbě.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jiný
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 516 432 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Pardubický kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2016-007450

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy