Veřejné zakázky Správy železnic, státní organizace

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Správa železnic, státní organizace
IČO: 70994234
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 5.88 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Tímto si Vám dovolujeme oznámit, že zákonem č. 367/2019 Sb. ze dne 17. 12. 2019, kterým se mění zákon o drahách č. 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, došlo mimo jiné i ke změně názvu Správy železniční dopravní cesty, státní organizace na nový název Správa železnic, státní organizace, a to s účinností od 1. 1. 2020.

K této změně došlo ze zákona (ex lege), když zápis nového názvu do veřejného rejstříku nemá konstitutivní charakter.

V daném případě se nejedná o právní nástupnictví, totožnost subjektu zůstává zachována. Ostatní údaje vztahující se k naší organizaci (jako jsou sídlo, právní forma, IČ, bankovní spojení, telefonické kontakty, emailové adresy atd…) zůstávají beze změny.

Změna názvu naší organizace nemá žádný vliv na práva a závazky, které má naše organizace vůči svým obchodním partnerům ani na jejich práva a závazky vůči naší organizaci. Na již uzavřených smlouvách se nic nemění.

Veškerá nová obchodní korespondence, objednávky, faktury, uzavírání nových smluv či změny smluv stávajících, jakož i veškerá další jednání vedená mezi naší organizací a Vámi však musí být od uvedeného data realizovány s použitím nového názvu Správa železnic, státní organizace. Proto si Vás dovolujeme požádat, abyste používali při komunikaci výhradně tento nový název.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
IN1 BŘEZEN – ČERVEN Praha stavební sezona 2020
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 10.07.2020 29.07.2020 09:00
Nákup rypadlo-nakladač
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 10.07.2020 23.07.2020 10:30
Oprava EOV v žst. Ostrava Kunčice
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 10.07.2020 23.07.2020 09:30
Nákup sekací hlavy pro kolejovou mechanizaci SVP
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 10.07.2020 22.07.2020 08:00
Výměna kolejnic v úseku Hranice - Studénka
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 10.07.2020 23.07.2020 10:00
Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 1. etapa (stavební dozor)
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 10.07.2020 22.07.2020 10:30
Oprava skladu pro sezónní mechanizaci
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 09.07.2020 22.07.2020 09:00
Dodání 3ks nosiče nářadí
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 09.07.2020 21.07.2020 08:30
Dodávka přívěsové kloubové pracovní plošiny s elektrocentrálou
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 08.07.2020 21.07.2020 08:00
Vracov ON – oprava (vnitřní a vnější úpravy)
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 08.07.2020 31.07.2020 09:00
Výstavba PZS v km 112,937 (P4547) v trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov a Výstavba PZS v km 113,391 (P4549) a v km 114,444 (P4550) v trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 08.07.2020 22.07.2020 09:30
Dodávka a montáž klimatizačních jednotek v obvodu OŘ Praha
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 08.07.2020 16.07.2020 08:00
Praha Holešovice OŘ Praha - oprava vnitřních prostor Praha Holešovice č. p. 24
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 08.07.2020 20.07.2020 08:00
Oprava kolejí a výhybek v žst. Ostrava hl.n., obvod pravé n.
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 08.07.2020 23.07.2020 09:00
Nákup dieselagregátu a elektrocentrály
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 08.07.2020 21.07.2020 08:00
všechny zakázky