Veřejné zakázky Správy železniční dopravní cesty

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Správa železniční dopravní cesty
IČO: 70994234
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Tímto si Vám dovolujeme oznámit, že zákonem č. 367/2019 Sb. ze dne 17. 12. 2019, kterým se mění zákon o drahách č. 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, došlo mimo jiné i ke změně názvu Správy železniční dopravní cesty, státní organizace na nový název Správa železnic, státní organizace, a to s účinností od 1. 1. 2020.

K této změně došlo ze zákona (ex lege), když zápis nového názvu do veřejného rejstříku nemá konstitutivní charakter.

V daném případě se nejedná o právní nástupnictví, totožnost subjektu zůstává zachována. Ostatní údaje vztahující se k naší organizaci (jako jsou sídlo, právní forma, IČ, bankovní spojení, telefonické kontakty, emailové adresy atd…) zůstávají beze změny.

Změna názvu naší organizace nemá žádný vliv na práva a závazky, které má naše organizace vůči svým obchodním partnerům ani na jejich práva a závazky vůči naší organizaci. Na již uzavřených smlouvách se nic nemění.

Veškerá nová obchodní korespondence, objednávky, faktury, uzavírání nových smluv či změny smluv stávajících, jakož i veškerá další jednání vedená mezi naší organizací a Vámi však musí být od uvedeného data realizovány s použitím nového názvu Správa železnic, státní organizace. Proto si Vás dovolujeme požádat, abyste používali při komunikaci výhradně tento nový název.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Opatření proti negativním účinkům bludných proudů elektrické trakce Červenka - Zábřeh - Šumperk
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 08.09.2016 09:00
Výstavba EOV v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy – 1. část
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 06.09.2016 10:00
Revitalizace trati Opava východ - Olomouc; DOZ Mikulovice - Jeseník; Rekonstrukce žst. Hanušovice; DOZ Břeclav
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 26.08.2016 09:15
Revitalizace trati Okříšky – Zastávka u Brna
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 17.06.2016 10:00
Odstranění propadu rychlosti na trati Krnov – Šumperk, v úseku Bludov – Hanušovice (mimo) – Ramzová (mimo) – Jeseník (mimo)
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 27.04.2016 10:00
Rekonstrukce žst. Hanušovice
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 10.03.2016 10:00
Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Ostrov nad Oslavou-Žďár nad Sázavou
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 22.02.2016 10:00
Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 25.10.2016 10:00
Přenosné radiostanice GSM-R pro infrastrukturu
nadlimitní Zadávání VZ 30.10.2014 10:00
Obnova funkčních biotopů podél drážních těles na území kraje Vysočina
nadlimitní Zadávání VZ 13.05.2014 09:00
Herbicidy 2014
nadlimitní Zadávání VZ 31.03.2014 10:00
Demolice (obvod OŘ PHA) na trati č.230–Horky u Čáslavi, č.014–Kolín m. n., č.220–Strančice, č.220–Ješetice, č.170–Všenory, č.200–Jince /Čenkov, č.200–Lochovice, č.072–Otradovice, č.223–Kosova Hora, č.235–Poličany, č.170–Zdice, č.210 Dobříš
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 22.01.2020 03.02.2020 08:00
Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 22.01.2020 05.02.2020 09:00
Rekonstrukce výhybek v žst. Kamenný Újezd
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 21.01.2020 04.02.2020 09:00
Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2020-2022_údržba a opravy kolejových brzd v ŽST. Havlíčkův Brod
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 21.01.2020 05.02.2020 08:00
všechny zakázky