Veřejné zakázky Správy železnic, státní organizace

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Správa železnic, státní organizace
IČO: 70994234
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 5.83 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Tímto si Vám dovolujeme oznámit, že zákonem č. 367/2019 Sb. ze dne 17. 12. 2019, kterým se mění zákon o drahách č. 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, došlo mimo jiné i ke změně názvu Správy železniční dopravní cesty, státní organizace na nový název Správa železnic, státní organizace, a to s účinností od 1. 1. 2020.

K této změně došlo ze zákona (ex lege), když zápis nového názvu do veřejného rejstříku nemá konstitutivní charakter.

V daném případě se nejedná o právní nástupnictví, totožnost subjektu zůstává zachována. Ostatní údaje vztahující se k naší organizaci (jako jsou sídlo, právní forma, IČ, bankovní spojení, telefonické kontakty, emailové adresy atd…) zůstávají beze změny.

Změna názvu naší organizace nemá žádný vliv na práva a závazky, které má naše organizace vůči svým obchodním partnerům ani na jejich práva a závazky vůči naší organizaci. Na již uzavřených smlouvách se nic nemění.

Veškerá nová obchodní korespondence, objednávky, faktury, uzavírání nových smluv či změny smluv stávajících, jakož i veškerá další jednání vedená mezi naší organizací a Vámi však musí být od uvedeného data realizovány s použitím nového názvu Správa železnic, státní organizace. Proto si Vás dovolujeme požádat, abyste používali při komunikaci výhradně tento nový název.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava kolejí a výhybek v ŽST Cheb
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 01.04.2020 15.04.2020 08:00
Oprava geometrických parametrů koleje 2020 u ST Karlovy Vary
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 01.04.2020 24.04.2020 08:00
Nákup atypických nábytkových prvků pro PS Kralupy nad Vltavou
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 01.04.2020 08.04.2020 15:15
„Krnov – Cvilín ON“ a „Krnov - Cvilín ON – zlepšení energetické bilance výpravní budovy“
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 01.04.2020 15.04.2020 10:00
Oprava mostu v km 157,084 na trati Brno - Česká Třebová (Praha)
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 01.04.2020 14.04.2020 08:00
Doplnění funkcionality sekvenčního sklápění břeven závor na vybraných PZS v obvodu SSZ
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 01.04.2020 21.04.2020 09:00
Oprava propustků v úseku Horní Cerekev - Dobrá Voda u Pelhřimova
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 01.04.2020 09.04.2020 08:00
Informační systém v ŽST České Budějovice
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 01.04.2020 22.04.2020 09:00
Oprava PZS v km 16,727 a 17,104 na trati Praha – Turnov
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 01.04.2020 16.04.2020 09:00
Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n.
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 31.03.2020 16.04.2020 09:00
Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9, 298, 12,664 na trati Mšeno–Skalsko–Ml. Boleslav
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 31.03.2020 15.04.2020 08:00
Sepekov ON - oprava budovy zastávky
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 31.03.2020 15.04.2020 11:00
Systém sledování služebních vozidel SŽDC pomocí GPS 2020
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 31.03.2020 08.04.2020 12:00
Praha Holešovice OŘ Praha – oprava - Oprava východního křídla odbavovací haly žst. Praha Holešovice
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 31.03.2020 17.04.2020 08:00
Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Ždírec nad Doubravou
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 31.03.2020 24.04.2020 08:00
všechny zakázky