Veřejné zakázky Správy železnic, státní organizace

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Správa železnic, státní organizace
IČO: 70994234
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 5.88 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Tímto si Vám dovolujeme oznámit, že zákonem č. 367/2019 Sb. ze dne 17. 12. 2019, kterým se mění zákon o drahách č. 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, došlo mimo jiné i ke změně názvu Správy železniční dopravní cesty, státní organizace na nový název Správa železnic, státní organizace, a to s účinností od 1. 1. 2020.

K této změně došlo ze zákona (ex lege), když zápis nového názvu do veřejného rejstříku nemá konstitutivní charakter.

V daném případě se nejedná o právní nástupnictví, totožnost subjektu zůstává zachována. Ostatní údaje vztahující se k naší organizaci (jako jsou sídlo, právní forma, IČ, bankovní spojení, telefonické kontakty, emailové adresy atd…) zůstávají beze změny.

Změna názvu naší organizace nemá žádný vliv na práva a závazky, které má naše organizace vůči svým obchodním partnerům ani na jejich práva a závazky vůči naší organizaci. Na již uzavřených smlouvách se nic nemění.

Veškerá nová obchodní korespondence, objednávky, faktury, uzavírání nových smluv či změny smluv stávajících, jakož i veškerá další jednání vedená mezi naší organizací a Vámi však musí být od uvedeného data realizovány s použitím nového názvu Správa železnic, státní organizace. Proto si Vás dovolujeme požádat, abyste používali při komunikaci výhradně tento nový název.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Výstavba PZS v km 10,261 trati Kolín - Ledečko přejezd P5909
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 05.06.2020 22.06.2020 09:00
Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC (stavební dozor)
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 05.06.2020 18.06.2020 09:00
Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC (TPI)
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 05.06.2020 17.06.2020 13:00
Oprava trati v úseku Kladno - Hostivice
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 05.06.2020 18.06.2020 08:00
Otvovice ON - oprava
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 05.06.2020 17.06.2020 08:00
Brno Kounicova ADM – oprava (zřízení spisoven 3.PP)
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 05.06.2020 23.06.2020 09:00
Pravidelný servis a dezinfekce klimatizací v obvodu OŘ Praha
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 04.06.2020 16.06.2020 08:00
Oprava zabezpečovacího a sdělovacího zařízení v ŽST Nedvědice
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 04.06.2020 26.06.2020 08:00
Výstavba PZS v km 30,203, rekonstrukce SZZ žst. Kolinec, trať Horažďovice - Klatovy
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 04.06.2020 24.06.2020 09:00
Oprava PZS na trati Odb. Brno Židenice - Svitavy - 1. část
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 04.06.2020 17.06.2020 08:00
Zrušení závorářského stanoviště Šárovcova Lhota
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 04.06.2020 18.06.2020 10:00
Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE 2020
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 04.06.2020 15.06.2020 08:15
Dodávka paliva pro kotelny v obvodu OŘ Olomouc 2020/2021
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 04.06.2020 19.06.2020 08:00
Brno Židenice, Lazaretní 11 VS - přechod pára x horká voda
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 04.06.2020 19.06.2020 09:00
Žádost o předběžnou tržní konzultaci ve věci přípravy zadávacích podmínek na veřejnou zakázku „Tisk, distribuce a prodej knižních jízdních řádů pro rok 2021“
mimo režim ZZVZ Zadávání 04.06.2020 26.06.2020 10:00
všechny zakázky