Veřejné zakázky Správy železnic, státní organizace

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Správa železnic, státní organizace
IČO: 70994234
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 5.83 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Tímto si Vám dovolujeme oznámit, že zákonem č. 367/2019 Sb. ze dne 17. 12. 2019, kterým se mění zákon o drahách č. 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, došlo mimo jiné i ke změně názvu Správy železniční dopravní cesty, státní organizace na nový název Správa železnic, státní organizace, a to s účinností od 1. 1. 2020.

K této změně došlo ze zákona (ex lege), když zápis nového názvu do veřejného rejstříku nemá konstitutivní charakter.

V daném případě se nejedná o právní nástupnictví, totožnost subjektu zůstává zachována. Ostatní údaje vztahující se k naší organizaci (jako jsou sídlo, právní forma, IČ, bankovní spojení, telefonické kontakty, emailové adresy atd…) zůstávají beze změny.

Změna názvu naší organizace nemá žádný vliv na práva a závazky, které má naše organizace vůči svým obchodním partnerům ani na jejich práva a závazky vůči naší organizaci. Na již uzavřených smlouvách se nic nemění.

Veškerá nová obchodní korespondence, objednávky, faktury, uzavírání nových smluv či změny smluv stávajících, jakož i veškerá další jednání vedená mezi naší organizací a Vámi však musí být od uvedeného data realizovány s použitím nového názvu Správa železnic, státní organizace. Proto si Vás dovolujeme požádat, abyste používali při komunikaci výhradně tento nový název.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Likvidace betonových pražců a prefabrikátů v obvodu OŘ Praha 2020-2021
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 27.02.2020 10.03.2020 10:00
Oprava mostních objektů v úseku Opočno - Teplice nad M.
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 27.02.2020 11.03.2020 08:00
Dodávka materiálu TV
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 27.02.2020 10.03.2020 08:30
Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)
nadlimitní Příjem nabídek 27.02.2020 02.04.2020 09:00
Oprava TV v úseku Počátky-Žirovnice - J. Hradec
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 27.02.2020 12.03.2020 10:00
Oprava trati v úseku Nemanice 1 - Chotýčany
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 27.02.2020 12.03.2020 09:00
Nové Strašecí ON - oprava
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 26.02.2020 11.03.2020 10:00
Votice ON - oprava
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 26.02.2020 11.03.2020 11:00
Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně)
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 26.02.2020 13.03.2020 09:00
Lysá nad Labem ON – oprava
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 26.02.2020 11.03.2020 09:00
Oprava mostů v úseku Praha Bubny – Praha Dejvice – Praha Veleslavín
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 26.02.2020 11.03.2020 08:00
Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně)
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 26.02.2020 13.03.2020 10:00
Mapování, TÚ 1201, Kamenná – Šlapanov, km 210,20 - 222,30
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 25.02.2020 11.03.2020 12:00
Mapování, TÚ 1201, žst. Jihlava – žst. Dobronín - Kamenná, km 199,60-210,25
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 25.02.2020 11.03.2020 11:40
Mapování, TÚ 2791, nz. Lipov - nz. Blatnice – žst. Veselí nad Moravou, km 56,15-66,20
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 25.02.2020 11.03.2020 10:40
všechny zakázky